Respirátor FS-923V FFP2 NR D

Normy:

NDS: 10 x NDS

Kategoria: SENSITEC SERIA 900

Klasa: P2

EN 149 2001, spĺňa požiadavky skúšky dlhej olejovej hmly

Použitie:

Na ochranu dýchacích ciest používateľa pred škodlivými účinkami látok znečisťujúcich ovzdušie vo forme pevných a / alebo kvapalných častíc tvoriacich aerosóly (prach, výpary, hmly) až do 4-násobku NDS.

Popis

Použitie: Netoxický prach, poľnohospodársky a potravinársky priemysel, použitie v kameňolomoch, cementárňach, a najmä na také prachy ako: uhličitan vápenatý, prírodný a syntetický grafit, sadra, krieda, cement, sadra, mramor, oxid zinočnatý, peľ rastlín, celulóza, síra, bavlna, piliny zo železných kovov, uhoľný prach obsahujúci menej ako 10% voľného oxidu kremičitého.

Ďalšie výhody: Kompaktný, anatomický tvar, príjemný na dotyk a jemný materiál. Polomaska ​​je pokrytá špeciálnou vrstvou z netkanej textílie, ktorá predlžuje jej životnosť. Namontovaný výdychový ventil uľahčuje výdych. Vďaka ventilu umiestnenému na boku respirátora je možné masku počas prestávok zložiť a vložiť do vrecka bez poškodenia.